Elektrotechniek

Domotica - Bedrijf - Uitleg

Domotica is een veel omvattend en vaak onduidelijk begrip en zeker niet in één zin uit te leggen.

Domotica  thuis, op het werk of in de zorg is namelijk maatwerk. Ieder werkend domoticasysteem is individueel gemaakt hetgeen verwarring schept. Kort gezegd wordt er over domotica gesproken wanneer verschillende technieken in en om gebouwen met elkaar in verbinding worden gebracht. Domotica is dus geen individueel product maar een groep van producten die met elkaar communiceren. Om dit te realiseren is er een stukje intelligentie nodig.

Vergelijk het hiermee: op een zomerse dag spreken drie Europeanen, een Nederlander,  een Fransman en een Griek op een gezellig terras. Omdat men elkaar niet verstaat hebben wij het over spreken. Communiceren kunnen ze pas na tussenkomst van een tolk. In dit verhaal zijn de Europeanen de metafoor voor de groep van producten, de tolk verzorgt de intelligentie waardoor ze kunnen communiceren.

Wanneer we de verwarming koppelen aan het elektra  is er plotseling veel  mogelijk. In de installatietechniek gebruiken we sensors die aanwezigheid van personen kunnen waarnemen. Verlaat een medewerker zijn of haar werkplek zal de verlichting ter plaatse uitschakelen en  ook de verwarming schakelt mee. Hierdoor wordt sterk bijgedragen aan energiebesparing. U kunt zelfs bepalen  welke werkruimtes die dag gebruikt worden en welke niet. Handig voor bijvoorbeeld flexibele schoonmaakcontracten!