Domotica

Elektrotechniek - Instelling - Algemeen


Moderne zorg, ons een zorg!

We kunnen de technische installaties bij een instelling in de onderstaande hoofdgroepen verdelen. Hierbij vraagt iedere groep andere functionaliteit van de techniek. Binnen veel instellingen worden de technieken tegenwoordig aan elkaar gekoppeld (domotica), waardoor een stuk efficienter gewerkt kan worden en senioren langer zelfstandig kunnen wonen!

De zorgverlener
U werkt in een instelling en weet als geen ander wat techniek op de werkvloer voor u betekent. Hoewel techniek vanzelfsprekend is moet u er onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen. Helaas is dit niet altijd het geval. Vanuit uw passie en gedrevenheid wenst u immers de beste zorg te verlenen aan uw cliënten. Uw wensen zijn beroepsgroep specifiek. U heeft  administratieve werkzaamheden en directe zorgtaken. Over het algemeen is er een grote vraag naar samenhang tussen systemen. Geen overbodige toeters en bellen, maar eenvoud en functionaliteit!
Lees hier meer over onder de buttons: Elektrotechniek Bedrijf en Domotica Instelling.


De bewoner

De bewoner” bestaat in de zorgverlening niet. Er zijn veel facetten van zorg voor vele zorgdoelgroepen, ieder met haar eigen wensen. Over het algemeen kunnen we stellen dat vrijwel niemand graag in een zorgomgeving woont. Het is dus mede onze taak uw woning zo normaal mogelijk te installeren. Het is vervolgens onze uitdaging een zeer flexibele installatie af te leveren.

Een voorbeeld uit de praktijk: de senioren huisvesting, veelal niet direct aan zorg gekoppeld.
Wanneer u op uw 55ste een nieuw appartement betrekt en u geen beperkingen heeft zijn er geen problemen. De tijdgeest en de vergrijzing dwingen ons echter vooruit te denken. Als “kinderen van deze tijd” willen (en moeten) we langer zelfstandig blijven wonen. Zorgverleners zijn immers schaars. Een deel van de al dan niet toekomstige zorgverlening dient opgevangen te worden door techniek. Kunt u bij een wandcontactdoos op plinthoogte wanneer u onverwijld slecht ter been wordt? Hoe opent u dat bovenraam of sluit u de gordijnen? Gaat u verhuizen of verbouwen als dat niet meer lukt?
Ontzorgen voor wanneer u zorg nodig heeft! Wij helpen u op weg!


De bezoeker

De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk, voor jong en oud. De uitstraling van de ruimte dient te passen bij de functie. Vanuit de techniek wordt daar een flinke steen aan bijgedragen.
Zo zijn de juiste verlichting en verlichtingskleur erg belangrijk. Kiest u voor koelwit licht of heeft u liever de warmte van een huiskamer? Biedt u in de openbare ruimte diensten zoals een draadloze internetvoorziening aan? Over het algemeen geldt dat overleg belangrijk is voor een goede installatie.
Is het uw bedoeling dat iedereen de verlichting in de openbaarruimten kan bedienen?
Zijn de wandcontactdozen in uw wachtruimte op 30 centimeter hoogte aangebracht?
Denk dan aan kinderveilige wandcontactdozen, wel zo veilig!


Wanneer we de wensen van alle instellingsonderdelen respecteren en deze combineren met alle benodigde technieken dan spreken we over integratie.
Hiertoe verwijzen wij u naar het hoofdstuk domotica. Er gaat een wereld voor u open!