Elektrotechniek

Domotica - Particulier - Wat is domotica?

Domotica is een veel omvattend en vaak onduidelijk begrip en zeker niet in één zin uit te leggen.

Domotica, thuis, op het werk of in zorg is namelijk maatwerk!
Kort gezegd wordt er over domotica gesproken wanneer verschillende technieken in en om gebouwen met elkaar in verbinding worden gebracht. Domotica is dus geen individueel product maar een groep van producten welke met elkaar communiceren. Om dit te realiseren is een stukje intelligentie nodig.

Vergelijk het hiermee: op een zomerse dag spreken drie Europeanen, een Nederlander,  een Fransman en een Griek op een gezellig terras. Omdat men elkaar niet verstaat hebben wij het over spreken. Communiceren kunnen ze pas na tussenkomst van een tolk. In dit verhaal zijn de Europeanen de metafoor voor de groep van producten, de tolk verzorgt de intelligentie (domoticasysteem) waardoor ze kunnen communiceren.

Wanneer we een beveiligingssysteem koppelen aan de verlichting is er plotseling veel mogelijk.
Zo zal bij het inschakelen van het alarm en het verlaten van het huis al het licht uitgeschakeld worden. Eventueel kan ook de CV uitgeschakeld worden. In een alarmsituatie zal de verlichting automatisch worden ingeschakeld of gaan knipperen.
Natuurlijk zijn hierop vele variaties denkbaar.